سفارش تبلیغ
صبا
آنکه گرفتاری اش را به نامهربان شکوه کند، حکیم نیست . [امام علی علیه السلام]
لوگوی وبلاگ
 

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :0
بازدید دیروز :1
کل بازدید :89
تعداد کل یاداشته ها : 10
97/9/24
10:47 ص
مشخصات مدیروبلاگ
 
مهدی محمدپور[0]

خبر مایه

زن گناهکار

زنی در شهر بود، یک گناهکار؛ وقتی او فهمید که مسیح در خانه ی یک
ریاکاراست، یک کوزه مرمرین از مرهم به آنجا برداو پشت پاهای مسیح
ایستاد ، در حال گریه، پاهای مسیح را با اشک های خود خیسکرد و آنها را با
موهای خود خشک کرد، پاهای او را بوسید و بر آنها روغن مالیدوقتی ریاکار که
با مسیح شرط بسته بود این صحنه را دید، با خودشگفت :"اگر این مرد واقعا
پیامبر بود، متوجه معنی این رفتار و آنکه از طرف یک زن گناهکار است
"میشدو مسیح به او پاسخ داد، شمعون، می خواهم چیزی به تو بگویمیک
قرضدهنده دو بدهکار داشت. یکی آن که یک صد شاهی به او مدیون بود و
دیگری پنجاه. وقتی آنها پول نداشتند که قرض او را پسدهند، او هر دو را
بخشید. کدام یک او را بیشتر دوست خواهند داشت؟شمعون پاسخ داد: " من
فرض می کنم آن کسی که بیشتر بدهکار بود". و مسیح به او گفت: " تو
درست قضاوت کرده ای " مسیح به سمت زن برگشت و به شمعون گفت:
این زن را می بینی؟ تو به من هیچ آبی ندادی تا پاهایم را بشویم، اما این زن
پاهای مرا با اشک خود شست، و با موهایشخشک کردتو به من بوسه ای
ندادی: اما او از زمانی که من آمده ام بوسیدن پاهای مرا متوقف نکرده
است. تو بر سر من روغن نمالیدی اما او این کار را کردبه این دلیل به تو می
گویم که گناهان او بخشیده شد به خاطر عشق زیادش. اما برای عشق کم،
بخشایشکمتری است.